Josué en Ignacio tot diaken gewijd

Afgelopen zaterdag 18 november 2023 werden Josué Enmanuel Mejía Sánchez (El Salvador) en Juan Ignacio Jiménez Walker (Chili) door handoplegging en gebed van Mgr. J. Hendriks tot transeünt diaken gewijd. Daarmee zetten ze hun laatste en grote stap op de weg naar het priesterschap. De wijding vond in een volle Sint Bavo in Haarlem plaats, in een zeer feestelijke sfeer bij aanwezigheid van vele gasten. Josué en Ignacio hebben de wijding ontvangen in het kader van hun pastorale jaar in de parochie: Josué in regio De Waterkant en Ignacio in regio ’t Gooi. Samen met hen werden ook twee permanente diakens gewijd, met name Evert Florijn en Patrick Günther. Wij wensen hen allemaal veel zegen toe in het pastorale leven dat met deze plechtige zending begonnen is.

Fotoserie: Wim Koopman, https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3314

Nieuwe aanstelling en admissio in Heiloo

Afgelopen maandag 6 november en wel op de vooravond van het hoogfeest van Heilige Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie evenals van het Grootseminarie van ons bisdom, hebben de seminaristen Francis Ugochukwu Ashamole en Richard Numan een nieuwe stap gezet in de weg van de priestervorming. Mgr. J. Hendriks heeft Francis tot lector aangesteld en Richard officieel onder de kandidaten tot het priesterschap opgenomen (admissio ad ordines). Wij wensen hen veel zegen in het vervolg van hun opleiding.

Na afloop van de viering in de kloosterkapel, staan v.l.n.r.: seminaristen Melle en Antonio, rector Luc, seminarist Francis, Mgr. Jan Hendriks, seminarist Richard, rector Jeroen en seminaristen Jeroen en Niels.

Nieuwe Geestelijke Vader voor het Seminarie

Na zijn benoeming door Mgr. Hendriks is pastoor Bruno Sestito afgelopen september begonnen aan zijn dienst als Geestelijke Vader oftewel Spirituaal van het seminarie.

Afkomstig uit Italië heeft Pastoor Bruno de priesteropleiding op ons seminarie gevolgd. Hij werd in 2010 door Mgr. J. Punt tot priester gewijd en is sindsdien in verschillende parochies van het bisdom werkzaam geweest. Tegenwoordig is hij pastoor van de Sint Jan de Doper parochie te Noord-Scharwoude en administrator in de regio Wervershoof. Naast zijn pastorale werkzaamheden in de parochies wist hij ook tijd te vinden om zich op het seminarie als biechtvader in dienst te stellen. Dat vormt een heel belangrijke hulp in het leven van de seminariegemeenschap.

Pastoor Bruno bij een huwelijksviering in de Sint Jan de Doper parochie.

Aan de Geestelijke Vader komt de geestelijke kant van de opleiding van de seminaristen toe. Voorheen werd deze wezenlijke dienst door pastoor Michi Costa vervuld, die afgelopen 26 april terug naar de Vader is gegaan. Voor de priesters en de seminaristen die hem kenden was het een eer dat God hem, precies ín het seminarie, waarvoor Michi zoveel gedaan had, terug bij zich heeft geroepen. We kregen de mogelijkheid hem in zijn laatste dagen te verzorgen en met hem in het seminarie te waken. We blijven hem met liefde en dankbaarheid gedenken.

Michi en veel van de in ons seminarie opgeleide priesters, bij zijn 91-jarige verjaardag.

Het bericht van het overleden van pastoor Michi Costa werd door meerdere sites gepubliceerd, waaronder:

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3172

https://www.h-drieeenheid.nl/2023/04/29/pastoor-costa-overleden/

https://www.kn.nl/in-memoriam/michi-costa-1931-2023-de-schrijvende-missionaris-die-stierf-in-het-land-dat-hij-liefhad/

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230428_62989190?utm_source=google&utm_medium=organic