Nieuwe poorten voor het Seminarie

Tijdens het opknappen van de grote poort van het seminarie hebben wij gemerkt dat de poortdeuren helemaal verrot waren en niet meer te herstellen. Daarom hebben wij besloten om een nieuwe poort te laten maken voor het seminarie. Die wordt ontworpen door een vrijwilliger (timmerman) Daniel met zijn vrouw Venia uit België, die ons al jaren steunt met hout werkzaamheden in het seminarie. Wij hopen binnenkort de nieuwe poortdeuren te kunnen installeren. 

Nieuwe icoon van Sint Thomas

Met veel vreugde willen wij  u meedelen dat er een nieuwe icoon geschilderd is in het Seminarie.

Men kan deze icoon bezichtigen op de 2de verdieping van het seminarie in de ‘Sterre der zee’ zaal, ook de blauwe zaal genoemd. De icoon werd door een Spaans echtpaar, Tomas en Loreto, geschilderd. Tomas en Loreto zijn een gezin met 6 kinderen en zij zijn 6 jaar geleden naar Nederland  gekomen om de Kerk in Nederland te steunen in haar missie.

Fase 1: Renovatie dakgoten

Al maanden geleden hebben wij vermeld dat de dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk oud, kwetsbaar en met kleine lekkages waren en dat een renovatie onvermijdelijk bleek. Gedurende vele maanden gaven wij aandacht aan de inzameling  van financiële middelen voor de werkzaamheden en die is ondertussen goed op gang gekomen. Daarom is  het ons gelukt om met de werkzaamheden te  kunnen beginnen. 

Het renovatiewerk zal in drie fasen plaatsvinden. Wij kunnen met veel vreugde en dankbaarheid aankondigen dat de eerste fase van het werk al  is afgerond. 

Wij danken u hartelijk  voor uw bijdrage om deze renovatie mogelijk te maken.