“In Galilea zullen zij Mij zien”

Tijdens het Paasoctaaf werd een bedevaart-conviventie in het Heilig Land, door het internationale team van de Neocatechumenale Weg (Kiko Argüello, pater Mario en Ascensión Romero) georganiseerd. Deze was voor alle priesters en diakens van de Redemptoris Mater seminaries in Europa bestemd. Samen met de vormers Luc en José Manuel, zijn we met een groep van 9 priesters en 2 diakens uit ons seminarie erheen geweest. In totaal waren wij met ongeveer 630 mensen, waarvan de meerderheid priesters.

Het was een zeer indrukwekkende ervaring. Aan de ene kant gaf ons veel vreugde zoveel tijd te mogen doorbrengen samen met zoveel broeders die hun leven aan de missie wijden, allereerst met Kiko, pater Mario en Ascensión. Samen met hen kregen wij de mogelijkheid om over de Neocatechumenale Weg vandaag en over onze eigen roeping in de aanwezigheid van de Heilige Geest te reflecteren. Aan de andere kant en zeker in overeenstemming met die ontmoeting, kregen wij de gelegenheid om enkele heilige plaatsen te bezoeken: de berg van de Zaligsprekingen, Cafarnaum, Nazareth, Tagba en Jeruzalem.

Eucharistieviering in Cafarnaum, woonplaats van de apostel Petrus en van Jezus tijdens zijn openbare prediking.

Eucharistieviering in de basiliek van de Aankondiging in Nazareth en gebed bij het huis van de heilige Maagd Maria.

Priesters en diakens van Nederland en Duitsland, samen met de itineranten-teams, in Tabga, waar Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen is verschenen en met hen at. Daar vroeg Jezus aan Petrus: “Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hoed mijn schapen!” (vgl. Joh 21).

Bezoeken in de heilige plaatsen in Jeruzalem: de basiliek van het Heilig Graf en de Cenakel.

Enkele van onze bij de conviventie aanwezige priesters en diakens, in Domus Galilaeae, het internationale centrum waar de meeste bijeenkomsten plaatsvonden. Daarnaast ook een foto van het internationale team van de Neocatechumenale Weg: v.r.n.l. pater Mario Pezzi, Kiko Argüello, Ascensión Romero; naast hen, priester Rino Rossi, rector van Domus Galilaeae.

Website van Domus Galilaeae:

http://wwww.domusgalilaeae.org/index.php/en/

Groep katholieke jongeren uit Spanje op bezoek

Vorige week hadden we de mooie gelegenheid in het seminarie bezoek te ontvangen van een groep katholieke jongeren boven de 18 jaar afkomstig uit Murcia, Spanje. De groep hield een bedevaart ter afsluiting van hun Na-vormseltraject, waarmee zij de laatste 6 jaar samen bezig zijn geweest. Het contact werd gelegd via de vice-rector José Manuel, die uit dezelfde stad én parochie vandaan komt. Samen met de jongeren hebben we mooie momenten doorgebracht: er werd gebeden, gepraat, gegeten en zelfs gevoetbald.

Het Na-vormseltraject is een pastoraal initiatief om de jongeren in het geloof op te voeden. Groepen van ongeveer 7 jongeren worden toevertrouwd aan een echtpaar dat de functie van peetouders vervult. Ze komen een keer per week bij elkaar bij de peetouders en houden vormings- of ervaringsbijeenkomsten samen. Een schema van vier weken wordt herhaald om op verschillende geloofsonderwerpen in te gaan. Het Na-vormseltraject is in Italië begonnen, maar de laatste jaren is men bezig het in veel landen bekend te maken en in gang te zetten. Het vormt een heel grote steun om de jongeren in het geloof op te voeden, vooral wanneer hun sociale omgeving niet gelovig is.

Seminarieleven: ora et labora

In het dagelijkse leven van het seminarie horen meerdere activiteiten thuis. De priesteropleiding draait immers niet alleen maar om studie, maar ze zoekt de seminaristen integraal tot priesters te vormen. Daarom wordt in het seminarie gebeden en gestudeerd…, maar ook gewerkt! Overigens, de regel die heilige Benedictus aan zijn monniken voorschreef, namelijk “ora et labora” (bid en werk), geniet van een heel lange traditie in de Kerk.

V.l.n.r.: seminarist Emil, Joaquín (vriend van het seminarie) en seminaristen Diego, Samuel, Antonio en Richard werken in de tuin.

Vrijwilliger Willem knapt de heilige Franciscusen heilige Mariabeelden op.