Blok Colleges over deuteronomistische geschiedwerk van Mgr. dr. C.F.M. van den Hout

Van 30 januari t/m 1 februari j.l. hadden wij samen met de seminaristen van het Grootseminarie St. Willibrord het genoegen blok colleges te mogen krijgen van Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen. 

De cursus ging over het Deuteronomistisch Geschiedwerk en werden gehouden op het seminarie te Nieuwe Niedorp. De term ‘Deuteronomistisch Geschiedwerk’ gaat om de boeken Deuteronomium, Jozua, Rechters, 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Samuël. Op de eerste dag kregen wij hoorcolleges van de bisschop, vervolgens mochten wij in groepen van twee zelf een stuk tekst onderzoeken en bestuderen en op de laatste dag mocht elke groep een presentatie houden van c.a. 30 minuten, in de aanwezigheid van de bisschop.

Nieuwe LED lampen op ons voetbalveld

Wij hebben nieuwe LED lampen geïnstalleerd op ons voetbalveld waarmee het nu mogelijk is ook ’s avonds te spelen tijdens de winter.

Op vrijdagavond komen er meestal jongeren om met de seminaristen mee te voetballen. Hierna eten wij samen lekkere pizza’s die door onze Italiaanse vrijwilligsters zijn klaargemaakt.

Baccalaureaatsexamen van Josué Enmanuel Mejiá Sanchez

Op woensdag 6 oktober heeft Josué Enmanuel Mejiá Sanchez het Baccalaureaatsexamen gedaan. Hij is hiervoor mooie geslaagd. Het Baccalaureaatsexamen is de afronding van de studie Theologie, een belangrijke onderdeel van de vorming voor het priesterschap.

Josué is nu voor enige jaren naar het zuiden van het land vertrokken waar hij in een parochie zijn “itinerantie” zal doen. Dit is een lange stageperiode voor de wijdingen. Wij wensen Josué hierbij veel zegen.

van links tot rechts: Josué Enmanuel Mejiá Sanchez, Dr. A.J.T. van den Hout, Dr. J.M. Tercero Simón, Dr. S.G.R. Marcantognini, Lic. J.C.J. de Wit.