Filosofisch-Theologisch Instituut Sint-Willibrord

Geaffilieerd aan de Theologische Faculteit van de Pauselijke Lateraanse Universiteit, Rome, zie decreet.

Het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint-Willibrord verzorgt de studie en de pastorale vorming van de seminaristen van het Grootseminarie van het R.K. Bisdom van Haarlem-Amsterdam en de seminaristen van het Internationaal Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater van het Bisdom Haarlem-Amsterdam; het bevindt zich aan de Hoogeweg te Heiloo.

Het Studieprogramma

Het studieprogramma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende vakken.
Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd.
Voor de seminaristen van het Grootseminarie Redemptoris Mater wordt deze opleiding voorafgegaan door een periode van een of twee jaar die gewijd is aan de studie van het Nederlands en verschillende inleidende vakken die al een onderdeel van het studieprogramma van de priesteropleiding zijn (Propedeuse). Ook voor andere studenten zal soms een propedeutische vormingsperiode worden voorzien.

Filosofie

In de eerste twee jaren van de opleiding ligt de nadruk op de filosofie; daarnaast worden enkele andere, vooral inleidende vakken gegeven, namelijk Methodologie, Katechismus van de Katholieke Kerk, Vaticanum II en recente kerkelijke documenten, Inleiding tot de priesterlijke spiritualiteit. Jaarlijks worden één werkstuk geschreven en één werkcollege filosofie gevolgd. In het eerste jaar is het werkstuk een samenvatting van een boek over een thema van spiritualiteit, gekozen in overleg met de spiritual.

Theologie

In de volgende vier jaar worden voornamelijk theologische vakken bestudeerd. In de jaren III tot en met V wordt per jaar één werkcollege theologie gevolgd. In de jaren III en IV schrijven de studenten per jaar één werkstuk. In het laatste jaar wordt bovendien aandacht geschonken aan de pastoraletheologie. Van de studenten die het Baccalaureaat kunnen en willen halen, wordt verwacht dat ze in de laatste jaren van hun theoretische studie een scriptie schrijven over een onderwerp uit de theologie. Van de andere studenten wordt een eindwerkstuk verwacht over een onderwerp uit de filosofie of de theologie (inclusief de pastoraal).

Meer informatie: Tiltenberg.org