Heiligverklaring Titus Brandsma en 9 anderen

Op zondag 15 mei j.l. heeft Paus Franciscus naast 9 anderen Titus Brandsma heilig verklaard. De heilige Titus verzette zich moe­dig tegen de nazi-ideo­lo­gie en de rassenleer. Dat moest hij met de dood in het con­cen­tratie­kamp Dachau bekopen.  De seminaristen en rectoren samen met zo’n groep vijftig jongeren van de Neocatechumenale weg, grotendeels uit Alkmaar, hebben een pelgrimstocht georganiseerd om op het Sint Pietersplein aanwezig te zijn tijdens deze grote gebeurtenis voor de Kerk van Nederland.Tijdens deze reis hebben wij ook geprofiteerd om vele plaatsen in Rome te bezichtigen o.a. de San Giovanni in Laterano Kathedraal, het  Colosseum, de basiliek Sint Clemens en het Pantheon. Het was  voor iedereen een inspirerend bezoek aan Rome.

Bezoek Kamp Amersfoort en Titus Brandsma Memorial Nijmegen

Ter voorbereiding op het bezoek aan Rome voor de heiligverklaring van Titus Brandsma hebben wij in zijn voetsporen, op zondag 8 mei met een groep jongeren een bezoek gebracht aan Kamp Amersfoort en het Titus Brandsma Memorial  in Nijmegen Kamp Amersfoort was een doorvoerkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vele doorgevoerden, o.a. Titus Brandsma, zijn nooit teruggekeerd.Wij hebben ook het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen bezocht. Vervolgens hebben wij in de stad Nijmegen een wandeling gemaakt om kennis te maken met de stad waar Titus veel heeft gewerkt, onder andere als rector  magnificus aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Aanstelling tot lectoraat en admissio

Op maandag 2 mei j.l. vierden wij de aanstelling tot lector van Stefan Doss en Eric Venneker en de admissio (opname onder de wij­dings­kan­di­da­ten) van Emil de Jesús Serpa de la Ossa. Dit heeft plaatsgevonden tijdens de Eucharistieviering in de Bedevaartkapel te Heiloo. Na de Eucharistieviering was er een feestelijke maaltijd om deze bijzondere dag te vieren.

Eric Venekker
Stefan Doss
Emil de Jesús Serpa de la Ossa