Aanstelling tot acoliet en lector

Op 1 mei j.l. hebben drie seminaristen aanstellingen ontvangen. Emil de Jesús Serpa de la Ossa ont­ving de aan­stel­ling tot lector, Eric Venneker en Stefan Doss ont­vingen de aan­stel­ling tot acoliet.

De hoofd­cele­brant en predi­kant tijdens de eucha­ris­tie­vie­ring was de Apos­to­lisch Nuntius – Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam. De gedeelte van de aanstellingen werd gedaan door Mgr. J.W.M. Hendriks.

Na afloop van de eucharistieviering was er een feestelijke maaltijd met vele gasten. Tijdens de maaltijd hebben de seminaristen ook liederen gezongen die zorgde voor een heel vrolijke sfeer.

Michi Costa (1931-2023) – priester, schrijver, missionaris, rector, spirituaal – overleden

Op 26 april is pastoor Michi Costa op 91-jarige leeftijd overleden, omringd door zijn gemeenschap de missio ad gentes van Almere die hij ook als priester begeleidde, vele priesters die hij vormde en de seminaristen die hij geestelijk begeleidde.

Michi werd op 28 oktober 1931 in Milaan geboren. Hij werd op 29 juni 1961 priester gewijd in het bisdom Turijn. Hij heeft altijd een bijzondere liefde gehad voor de evangelisatie. Hij was sinds 1984 missionaris van de Neocatechumenale Weg.

Hij is als missionaris naar Zuid-Afrika geweest. Later werd hem gevraagd om in 1987 de eerste families die op missie naar Nederland zijn gekomen te begeleiden. In 1991 werd hij de eerste rector van het seminarie Redemptoris Mater in Haarlem-Amsterdam en in 1999 pastoor van de Sint-Vitusparochie te Naarden.

We zijn de Heer zeer dankbaar voor het leven van Michi. Hij was een vader voor vele priesters die hij vormde, een vader ook voor de broeders die edelmoedig dienden in de missie, in de parochie en in de gemeenschappen die hem waren toevertrouwd.

Hier vindt u een korte levensbeschrijving van pastoor Michi Costa:

https://www.kn.nl/in-memoriam/michi-costa-1931-2023-de-schrijvende-missionaris-die-stierf-in-het-land-dat-hij-liefhad/

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3172&t=Priester+Michi+Costa+overleden

Foto: Mgr. J.W.M. Hendriks en de priesters vieren het 60 jarig priesterjubileum van Michi Costa.

Blok Colleges over deuteronomistische geschiedwerk van Mgr. dr. C.F.M. van den Hout

Van 30 januari t/m 1 februari j.l. hadden wij samen met de seminaristen van het Grootseminarie St. Willibrord het genoegen blok colleges te mogen krijgen van Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen. 

De cursus ging over het Deuteronomistisch Geschiedwerk en werden gehouden op het seminarie te Nieuwe Niedorp. De term ‘Deuteronomistisch Geschiedwerk’ gaat om de boeken Deuteronomium, Jozua, Rechters, 1 en 2 Koningen en 1 en 2 Samuël. Op de eerste dag kregen wij hoorcolleges van de bisschop, vervolgens mochten wij in groepen van twee zelf een stuk tekst onderzoeken en bestuderen en op de laatste dag mocht elke groep een presentatie houden van c.a. 30 minuten, in de aanwezigheid van de bisschop.