Een groep van 50 jonge pelgrims uit PoznaƄ (Polen) werd in het seminarie ontvangen, als een tussenstapje op hun weg naar de Wereldjongerendag te Lissabon van 1 t/m 6 augustus 2023. Ze vierden de Eucharistie met rector Luc Georges en pastoor Maciej Sendecki en logeerden daarna in het seminarie.