Op zondag 2 juli jl. is een groep jongeren uit het dorp op bezoek geweest in het seminarie. Eerst hebben zij een rondleiding gekregen binnen de muren van het klooster. Voor velen van hen was het de eerste keer dat zij binnen kwamen kijken. Vervolgens werd er een voetbalwedstrijd georganiseerd met de jongeren tegen de seminaristen. 

Ten slotte was er een heerlijke maaltijd voor iedereen voorbereid door de vrijwilligers die helpen in het seminarie. 

Het was een zeer geslaagde middag en iedereen ging vol vreugde terug naar huis.