Op 1 mei j.l. hebben drie seminaristen aanstellingen ontvangen. Emil de Jesús Serpa de la Ossa ont­ving de aan­stel­ling tot lector, Eric Venneker en Stefan Doss ont­vingen de aan­stel­ling tot acoliet.

De hoofd­cele­brant en predi­kant tijdens de eucha­ris­tie­vie­ring was de Apos­to­lisch Nuntius – Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam. De gedeelte van de aanstellingen werd gedaan door Mgr. J.W.M. Hendriks.

Na afloop van de eucharistieviering was er een feestelijke maaltijd met vele gasten. Tijdens de maaltijd hebben de seminaristen ook liederen gezongen die zorgde voor een heel vrolijke sfeer.