Elk jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle priesterstudenten in Nederland. Nadat het 2 jaar na elkaar werd uitgesteld wegens corona werd het dit jaar in bisdom Den Bosch op 12 maart gehouden. Ook onze studenten hebben hieraan deelgenomen. Er waren ongeveer 42 studenten uit heel Nederland bijeengekomen. Het was een inspirerende dag voor ons allen. Een dag van ontmoeting en ontspanning. 

Plechtige vespers in de kapel van het Sint Janscentrum