Beste vrienden van het seminarie,

Ondanks alle moeilijkheden die de situatie van de pandemie met zich meebrengt, voelen we sterk dat de Heer – Emmanuel – echt “God met ons” is! God is werkelijk mens geworden en maakt zich aanwezig in de feiten van de geschiedenis. Gesterkt door deze zekerheid vertellen wij u over enkele gebeurtenissen van het afgelopen jaar waarin wij zijn aanwezigheid hebben ervaren.

We zijn verheugd om te zien hoe de Heer jonge mensen uit alle delen van de wereld blijft roepen om hem te volgen. Dit was vooral zichtbaar op 3 juni in de Admissio van Stefan Doss en Eric Venneker, de een uit het verre India en de ander van dichtbij uitNederland, beiden blij de Heer te dienen in ons bisdom.

Het seminarie bestaat momenteel uit elf seminaristen, van wie er twee nieuw zijn: David Ruiz-Clavijo Jiménez, zoon van een Spaanse familie op zending in Nederland, en Samuel Caruana, uit Malta. Drie van de seminaristen zijn op itinerantie: Dino (Zwitserland), Josué (Zuid-Nederland) en José Angel (Colombia).

Sommige broeders en zusters die in het seminarie hebben gediend, zijn naar huis teruggekeerd. Albano was bij ons tot hij 84 was, en samen met zijn vrouw Clara hebben ze ons 12,5 jaar gediend; Pina daarentegen is al meer dan twintig jaar in Nederlandgeweest! Wij groeten hen vol dankbaarheid voor al het goede dat ze voor het Seminarie hebben gedaan. Om hun gemis te compenseren, raakte de Voorzienigheid de harten van enkele broeders en zusters van degemeenschappen in Nederland, die doordeweeks komen werken in de wasserij en in de keuken.

Het dagelijks leven van de seminaristen werd “opgevrolijkt” door de herstructurering van het voetbalveld, waar nuelke vrijdagavond voetbalwedstrijden worden gehouden tussen seminaristen en jongeren van de Weg.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zullen veel mensen, vanwege de beperkingen die door de pandemie worden opgelegd, geen Kerstmis in de kerk kunnen vieren. Om op deze situatie in te spelen, hebben we besloten om voor de ingang van ons Seminarie een levensgrote kerststal te bouwen, zodat alle voorbijgangers deze kunnen zien en met vreugde kunnen deelnemen aan het mysterie van de geboorte van de Heer (zie foto’s achter).

Wij wensen ook u van harte een Zalig Kerstfeest: God is waarlijk met ons!