Beste broeders, weldoeners en vrienden,
Het goede nieuws van Kerstmis weerklinkt al in deze adventtijd: de Heer komt! Dit goede nieuws komt al reactie op alle zorgen die de Kerk en de wereld treffen: de Heer komt! Dankbaar dat wij toeschouwers zijn van Zijn werk in dit voorbije jaar 2018, schrijven wij u om onze vreugde met jullie te delen.

Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.

Fil 4, 4-5

In deze moeilijke tijden, waarin de onmacht soms de overhand lijkt te hebben op de toekomst van de Kerk en de wereld, antwoordt de Heer door arbeiders te roepen voor zijn oogst. Ons seminarie bestaat momenteel uit 15 seminaristen uit 10 verschillende landen (Colombia, Chili, Peru, Venezuela, San Salvador, Dominicaanse Republiek, India, Nederland, Polen en Kroatië). Dit jaar werden wij verrijkt door de komst van vier nieuwe seminaristen: José Ángel en Diego uit Colombia, Mateo uit Kroatië (Nederlandse moeder) en César Alonso uit Santo Domingo. Mateo, die het Nederlands dus al kende, kon direct gaan studeren aan het Filosofisch-Theologisch Instituut Sint Willibrord van ons bisdom.

Drie van onze seminaristen beleven een tijd van zending, wat erg belangrijk is voor hun vorming tot het priesterschap: in de missie ervaren zij de aanwezigheid van de Heer, die de evangelisatie begeleidt met Zijn Voorzienigheid. Momenteel zijn zij in Zuid-Afrika, Zambia en Nederland.

In mei woonden we samen met het seminarie en onze hulpbisschop Mgr. J.W.M. Hendriks de viering bij van de 50e verjaardag van de Neocatechumenale Weg in Rome samen met Paus Franciscus en veel bisschoppen. De aanwezigheid van onze hulpbisschop tijdens deze ontmoeting, samen met vele broeders en zusters uit de gemeenschappen van Nederland, was een mooi teken van eenheid in de missie.

Op 26 mei hebben wij ons zeer verheugd over de priesterwijding van Álvaro Rodríguez Luque, afkomstig uit het Spaanse Cordoba, hij is nu kapelaan in de parochie van St. Lambertus in het dorp De Weere, niet ver van het seminarie. Afgelopen 17 november woonden we ook de diaconale wijding bij van Maciej Grądzki, door Zijne Eminentie Mgr. J.M. Punt, in het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Maciej zal op 15 juni 2019 Deo volente priester worden gewijd in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem.

Twee jaar geleden vierden we de 25ste verjaardag van de geboorte van het Seminarie, en in september van dit jaar herinnerden we ons de 25 jaar van onze aanwezigheid in het oude Franciscaner klooster van Nieuwe Niedorp. Dit klooster is een echt stukje kerkgeschiedenis in Nederland en het is prachtig en betekenisvol dat de Voorzienigheid het aan ons heeft toevertrouwd.

In deze jaren hebben we geprobeerd te voorzien in zorgvuldig onderhoud, waarbij we de aard van het gebouw respecteren en tegelijkertijd aanpassen aan de esthetiek van de Nieuwe Evangelisatie. We hebben de binnenruimten dus vernieuwd die vandaag een prachtig Heiligdom van het Woord en de Kapel herbergen. Onlangs hebben we de bibliotheek en de studiezalen gerenoveerd, evenals de sacristie en de ruimtes voor het gemeenschappelijk leven. Ook zijn er werkzaamheden verricht voor de aan- en afvoer van water om de houten fundering van het gebouw te beschermen (controle waterpeil); de grensmuur is hersteld en daarnaast zijn er nog vele andere werkzaamheden verricht. De afgelopen zomer hebben we 240 zonnepanelen kunnen installeren om onafhankelijker elektriciteit te kunnen produceren en hebben we ook het voetbalveld geëgaliseerd.

Al deze inspanningen ten dienste van de evangelisatie van Nederland waren mogelijk dankzij uw hulp, waar wij u oprecht voor willen bedanken.

Wij wensen dat u het feest van de Geboorte van de Heer in volheid en heilig beleeft, in de zekerheid dat de Heer grote geschenken voorbereidt voor ieder van ons: “Alles draagt bij aan het welzijn van degenen die God liefhebben” (Rom 8,28).

Luc Georges,
Rector

José Manuel Tercero Simón,
Vice-rector