Aanstelling tot acoliet – Josué Enmanuel Mejía Sánchez

Op maandag 3 mei j.l. heeft Josué Enmanuel Mejía Sánchez de aanstelling tot Acoliet ontvangen uit handen van bisschop Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks. Deze aanstelling komt na de Admissio en het Lectoraat en is de laatste stap voor de diakenwijding. Hierdoor is hij op bijzondere wijze aan de dienst van de eucharistie verbonden. Door deze aanstelling is het mogelijk de communie uit te reiken en het Allerheiligste uit te stellen ter aanbidding.

Bezoek van Mgr. J.W.M. Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Op 31 augustus hadden wij het genoegen om onze Mgr. Hendriks te mogen ontvangen. Hij heeft met ieder afzonderlijk gesproken (‘scrutinium’) en ons bemoedigd op weg naar het priesterschap. Afsluitend hebben wij samen de eucharistie gevierd en van een lekkere maaltijd genoten.

Pelgrimstocht naar Limburg en België

Afgelopen maand zijn wij naar België – Banneux en Beauraing –afgereisd om de Moeder Gods te bedanken voor haar bescherming en bijstand tijdens de coronacrisis in het seminarie.

Wij hebben ook de prachtige basiliek van Sint Servatius te Maastricht bezocht waar hij begraven ligt en hebben om zijn voorspraak gebeden.