Op donderdag 8 juni jl. hebben de seminaristen samen met enkele docenten en leden van de gebedsgroep van Heiloo het feest van het Allerheiligst Sacrament – Corpus Christi gevierd. De mis werd voorgegaan door pastoor deken Samuele Marcantognini. Aansluitend aan de Mis was er een processie met het heilig Sacrament in de tuin van Heiloo. Na afloop van de viering was er een heerlijke maaltijd voorbereid voor de staf en studenten in de open lucht.