Het is bij ons gebruikelijk om na Pasen, tijdens het Paasoctaaf, ergens naartoe op bedevaart te gaan. In de jaren na de coronapandemie was het niet altijd makkelijk om die traditie voort te zetten. We zijn daarom blij en dankbaar dat wij dit jaar die mogelijkheid weer hadden, om een op deze manier de Verrezen Heer tegemoet te gaan.

De bedevaart werd begeleid door de rector van het seminarie Redemptoris Mater van Luxembourg, de Spaanse David Rodríguez. Samen met de seminaristen uit de Redemptoris Mater seminaries van Namen-Brussel en van Luxembourg, zijn wij vertrokken naar Madrid, Cordoba en andere plaatsen in Andalusië. In Madrid hebben wij allereerst het graf van de Dienares Gods Carmen Hernández Barrera (1930-2016) en het ouderlijk huis van Kiko Argüello bezocht, de plaats namelijk waar hij op 8 december 1959 een intellectuele visioen kreeg van de heilige Maagd Maria, waarin zij hem de noodzakelijkheid meedeelde om christelijke gemeenschappen te vormen. De boodschap luidde: “Er moeten christelijke gemeenschappen gevormd worden, zoals de Heilige Familie van Nazareth, die in nederigheid, eenvoud en lof leven. De ander is Christus”. Kiko en Carmen ontmoetten elkaar jaren later en werden mede-initiatoren van de Neocatechumenale Weg.

Na het bezoek in Madrid vertrokken wij naar het Zuiden, naar Cordoba en omstreken. Daar hebben wij een bezoek gebracht aan heilige Johannes van Avila, de zogenoemde apostel van Andalusië. Het huis waar hij vele jaren woonde én zijn lichaam, bevinden zich in Montilla, een dorp vlakbij Cordoba. Een bezoek aan dat mooie juweel dat Cordoba is, met haar bijzondere kerken en haar geschiedenis, konden wij ook niet missen. De kathedraal-moskee van Cordoba is een volstrekt uniek gebouw. Op een Visigotische basiliek van de VI eeuw werd er na de Islamitische verovering een moskee gebouwd, die door de eeuwen heen tot de grootste moskee ter wereld gerekend werd. Na de Reconquista in 1236 werd het weer als een katholieke tempel ingewijd. Sindsdien zijn er in de kathedraal van Cordoba steeds nieuwe werken aangebracht, waardoor het tot een levende getuigenis is geworden van alle architectonische stijlen door de geschiedenis heen.

Gebed bij het graf van de Dienares Gods Carmen Hernández Barrera, in het seminarie Redemptoris Mater in Madrid.

Bezoeken en agape samen met broeders en zusters van de gemeenschappen in Cordoba.

Bij het huis en het graf van heilige Johannes van Avila, in Montilla.