Dinsdag 13 februari 2024 is Oreste Paloni, omringd door zijn kinderen en kleinkinderen, rustig naar de Vader teruggegaan. Samen met zijn vrouw Elda en hun vier kinderen werd Oreste in 1988 door heilige Paus Johannes Paulus II naar Nederland gezonden om hier als missiegezin te evangeliseren. In november 1999 kwam Oreste in het seminarie om de taak van econoom op zich te nemen. Jarenlang kwam hij twee keer per week uit Nieuwegein en verbleef bij ons (van maandag op dinsdag en van donderdag op vrijdag) om al het werk bij te houden. Oreste heeft zijn dienst met grote inzet en geloof vervuld. Ja, vooral met geloof, daar wij alleen dankzij de Voorzienigheid bestaan. Overigens, al onze leveranciers en contacten erkenden hem onmiddellijk aan de telefoon, vanwege zijn sterk Italiaanse accent. Het liefst belde hij hen met de luidspreker aan en een sigaretje in de hand, dat altijd maar bleef branden…

Wij zijn God dankbaar voor al het goede dat Oreste voor het seminarie en de priesters van het bisdom heeft gedaan.

Oreste en zijn vrouw Elda in een Eucharistieviering in het seminarie, op de dag van zijn 80e verjaardag.