Vorige week hadden we de mooie gelegenheid in het seminarie bezoek te ontvangen van een groep katholieke jongeren boven de 18 jaar afkomstig uit Murcia, Spanje. De groep hield een bedevaart ter afsluiting van hun Na-vormseltraject, waarmee zij de laatste 6 jaar samen bezig zijn geweest. Het contact werd gelegd via de vice-rector José Manuel, die uit dezelfde stad én parochie vandaan komt. Samen met de jongeren hebben we mooie momenten doorgebracht: er werd gebeden, gepraat, gegeten en zelfs gevoetbald.

Het Na-vormseltraject is een pastoraal initiatief om de jongeren in het geloof op te voeden. Groepen van ongeveer 7 jongeren worden toevertrouwd aan een echtpaar dat de functie van peetouders vervult. Ze komen een keer per week bij elkaar bij de peetouders en houden vormings- of ervaringsbijeenkomsten samen. Een schema van vier weken wordt herhaald om op verschillende geloofsonderwerpen in te gaan. Het Na-vormseltraject is in Italië begonnen, maar de laatste jaren is men bezig het in veel landen bekend te maken en in gang te zetten. Het vormt een heel grote steun om de jongeren in het geloof op te voeden, vooral wanneer hun sociale omgeving niet gelovig is.