Op zondag 18 juni jl. hebben de seminaristen meegedaan aan de viering van de ‘herdenking van de martelaren van Alkmaar’ in de prachtige Sint Laurentius Kerk te Alkmaar. De viering werd door bisschop Mgr. J. Hendriks voorgegaan. Ook aanwezig was de burgemeester van Alkmaar A. Schouten, die een bijzondere toespraak hield aan het eind van de viering. Op deze bij­zon­dere dag werd stilgestaan bij de geweld­da­dige dood van zes Fran­cis­ca­nen uit het klooster bij de Paar­den­markt te Alkmaar: Daniel van Arendonk, was de overste (gardiaan) van het klooster, Cornelius van Diest, Joannes van Naar­den,  Ludovicus Voets en Adrianus van Gouda. Ze waren allemaal Fran­cis­ca­nen uit dat­zelfde klooster; zij werden in 1572 wreed vermoord in Enkhuizen. Iets later kwam de Fran­cis­caan Engelbertus Terborg aan de beurt, hij stierf de mar­tel­dood in Rans­dorp, toen hij op de vlucht was naar Am­ster­dam.
De twee wereldheren (zoals de pries­ters wor­den genoemd die niet bij een kloosterorde horen), de pastoor, Eylart van Waterlant en zijn kape­laan David Leen­dertsz, werden in Alkmaar op de Stenenbrug vermoord in het jaar 1573, 450 jaar gele­den.