Al maanden geleden hebben wij vermeld dat de dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk oud, kwetsbaar en met kleine lekkages waren en dat een renovatie onvermijdelijk bleek. Gedurende vele maanden gaven wij aandacht aan de inzameling  van financiĆ«le middelen voor de werkzaamheden en die is ondertussen goed op gang gekomen. Daarom is  het ons gelukt om met de werkzaamheden te  kunnen beginnen. 

Het renovatiewerk zal in drie fasen plaatsvinden. Wij kunnen met veel vreugde en dankbaarheid aankondigen dat de eerste fase van het werk al  is afgerond. 

Wij danken u hartelijk  voor uw bijdrage om deze renovatie mogelijk te maken.