De dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk zijn oud, kwetsbaar en met kleine lekkages: een renovatie is onvermijdelijk. Het vervangen van de dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk zou ca. 39.000 euro kosten.

Voor deze werkzaamheden werd bij de verkoop van het gebouw “Onder de Kastanje” een bijdrage van 19.000 euro gereserveerd. Het seminarie heeft 5.000 euro van een Stichting voor dit doel gekregen. We missen nog ongeveer 11.000 euro.

Zoals gebruikelijk, bij allerlei niet-professionele werkzaamheden van het kloostergebouw, zullen de priesterstudenten ook hier een handje helpen.

Al enkele maanden geven wij aandacht aan de inzameling voor de werkzaamheden en deze is ondertussen goed op gang gekomen.

Financieel steunen is mogelijk door een bedrag over te maken naar REDEMPTORIS MATER – N. NIEDORP, rekeningnummer 52 RABO 0163 898758 (doel: renovatie dakgoten), of door contact met ons op te nemen.

Wist u overigens dat een schenking aftrekbaar is voor de belasting?

Wij rekenen op uw bijdrage.

Veel zegen