Beste vrienden van het seminarie,
Met grote dankbaarheid schrijven wij deze brief, na een periode van beproeving en strijd. In de eerste maanden van dit jaar 2020 werd door de uitbraak van het COVID-19 virus de hele wereld op een traumatische wijze met lijden, machteloosheid en verlies geconfronteerd.

Net als vele andere besloten instellingen waar het indammen van de ziekte moeilijk is geweest, werd ook ons seminarie zwaar door het virus beproefd, met een totaal van zeven besmettingen. Toen de eerste symptomen werden geconstateerd, waren de oudere mensen die hier wonen nog niet in quarantaine: het is wonderbaar dat niemand van hen het virus heeft opgelopen.

Door de quarantaine is het seminarieleven heel anders geworden. Deze moeilijke situatie heeft ons geloof op de proef gesteld, en ons de vraag doen stellen: Waar is God? Waar is zijn goedheid gebleven? Deze vragen werden door de ervaring van zijn liefdevolle Voorzienigheid beantwoordt: Vele broeders en zusters, vrienden, kloosters hebben ons met hun gebed gesteund. Velen hebben ons voedsel, medicijnen, groenten, fruit, bloemen en dergelijke gebracht. De gezonde seminaristen hebben met toewijding en liefde de zieken kunnen dienen. De ouderen werden beschermd. De twee priesters die bij ons logeerden, Michi Costa en Mariusz Momot, hebben ons enorm gesteund, nadat wij ziek zijn geworden. Wij zijn God en u allen heel dankbaar.

Het is een lijdensweg geweest, maar God heeft ons kracht naar kruis gegeven. Wij hebben een grote communio onder ons ervaren, en ieder van ons heeft zichzelf beter leren kennen. Door ons lijden voelden wij ons met het lijden van de hele wereld verbonden en wij ervaren dat als een genade van God dat wij hiervoor gevoeliger en ontvankelijker zijn geworden.

Nu is de tijd gekomen om het “gewone leven” van het seminarie weer een beetje op te starten. De seminaristen zijn weer begonnen om de lessen van de taal en van het Instituut Sint Willibrord te volgen, nu online.

De gemeenschap van het seminarie is vanaf 10 februari uitgebreid dankzij de komst van een nieuwe priesterstudent uit El Salvador, Olmer Bladimir Guevara Portillo. Nu telt ons seminarie 11 seminaristen. De priesterwijding van Javier Eduardo Acuña Acuña, Juan Andrés Correa del Rio en Mikel Palic die op 6 juni plaats zou vinden is helaas uitgesteld tot een nader te bepalen datum, wellicht na de zomervakantie.

Tegenover het grote lijden dat velen nog te dragen hebben, troosten ons de woorden die Paus Franciscus op 27 maart op het lege voorplein van de Sint Pietersbasiliek tot ons heeft gericht: “dit is Gods kracht: alles wat ons overkomt, zelfs slechte dingen, ten goede te keren. Hij brengt gemoedsrust in onze stormen, want met God sterft het leven nooit. […] Laten we de kwijnende vlam niet doven, maar laten we toe dat zij de hoop weer aanwakkert”.

Wij bidden in deze tijd in het bijzonder voor diegene van u die ziek is of alleen, zich onzeker of angstig voelt. Moge God u met zijn liefdevolle Voorzienigheid vertroosten.

Wij wensen u van harte een Zalige Paastijd toe!