Aanstelling tot acoliet en lector

Op 1 mei j.l. hebben drie seminaristen aanstellingen ontvangen. Emil de Jesús Serpa de la Ossa ont­ving de aan­stel­ling tot lector, Eric Venneker en Stefan Doss ont­vingen de aan­stel­ling tot acoliet.

De hoofd­cele­brant en predi­kant tijdens de eucha­ris­tie­vie­ring was de Apos­to­lisch Nuntius – Z. Exc. mgr. Paul Tschang In-Nam. De gedeelte van de aanstellingen werd gedaan door Mgr. J.W.M. Hendriks.

Na afloop van de eucharistieviering was er een feestelijke maaltijd met vele gasten. Tijdens de maaltijd hebben de seminaristen ook liederen gezongen die zorgde voor een heel vrolijke sfeer.

Michi Costa (1931-2023) – priester, schrijver, missionaris, rector, spirituaal – overleden

Op 26 april is pastoor Michi Costa op 91-jarige leeftijd overleden, omringd door zijn gemeenschap de missio ad gentes van Almere die hij ook als priester begeleidde, vele priesters die hij vormde en de seminaristen die hij geestelijk begeleidde.

Michi werd op 28 oktober 1931 in Milaan geboren. Hij werd op 29 juni 1961 priester gewijd in het bisdom Turijn. Hij heeft altijd een bijzondere liefde gehad voor de evangelisatie. Hij was sinds 1984 missionaris van de Neocatechumenale Weg.

Hij is als missionaris naar Zuid-Afrika geweest. Later werd hem gevraagd om in 1987 de eerste families die op missie naar Nederland zijn gekomen te begeleiden. In 1991 werd hij de eerste rector van het seminarie Redemptoris Mater in Haarlem-Amsterdam en in 1999 pastoor van de Sint-Vitusparochie te Naarden.

We zijn de Heer zeer dankbaar voor het leven van Michi. Hij was een vader voor vele priesters die hij vormde, een vader ook voor de broeders die edelmoedig dienden in de missie, in de parochie en in de gemeenschappen die hem waren toevertrouwd.

Hier vindt u een korte levensbeschrijving van pastoor Michi Costa:

https://www.kn.nl/in-memoriam/michi-costa-1931-2023-de-schrijvende-missionaris-die-stierf-in-het-land-dat-hij-liefhad/

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=3172&t=Priester+Michi+Costa+overleden

Foto: Mgr. J.W.M. Hendriks en de priesters vieren het 60 jarig priesterjubileum van Michi Costa.

De geboorte van Jezus van dichtbij ervaren!

In december en januari zal er een prachtig Kerst toneelstuk worden opgevoerd met bijzonder mooie muziek. Dit toneelstuk zal worden opgevoerd door jongeren uit de parochies van Alkmaar en omstreken en de seminaristen van het Grootseminarie in Nieuwe Niedorp.

De datum en locatie van de voorstellingen zijn de volgende:

-Zaterdag 17 december 2022 in de Mariakerk te Alkmaar om 14:00 uur (Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar)

-Zondag 18 december 2022 in de Mariakerk ‘de koepelkerk’ te Bussum om 12:15 uur (Brinklaan 40, 1404 EW Bussum)

-Zaterdag 7 januari 2023 in de Seminariekapel in het Julianaklooster in Heiloo om 14:30 uur (Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo)

-Zondag 8 januari 2023 in de heilige Christophoruskerk te Schagen om 11:30 uur (Molenstraat 2, 1741 GK Schagen)

Wij hopen u, kinderen zowel als volwassenen, te mogen verwelkomen om getuige te zijn van dit prachtige feest waar het Licht van Jezus’ geboorte uw hart niet onberoerd zal laten en u de vreugde van de liefde van God zult ervaren!

Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden om de jongeren die volgend jaar in Lissabon zullen deelnemen aan de Wereldjongerendagen financieel bij te staan  .