Afsluiting van de studiejaar 2022-2023: rondleiding Amsterdam

Elk jaar komen de seminaristen samen aan het eind van het jaar om het studiejaar af te sluiten voor de zomer. Dit jaar was het gecombineerd met het pastoraal bezoek van Mgr. Paul R. Gallagher. 

Op zaterdagmiddag 1 juli jl. na de H. Mis en gezellig samenzijn met Mgr. Paul R. Gallagher hebben de seminaristen een rondleiding gekregen van kunstgeschiedenis docent Tomas Rico.

Tomas Rico is, naast docent op de opleiding van het seminarie, ook kunstenaar, toeristengids, en vader van vijf kinderen samen met zijn vrouw Loreto. Zij zijn afkomstig uit Spanje en zijn door de paus naar Nederland  gestuurd met hun gezin om de kerk in Nederland te dienen als missionarissen.

De rondleiding was heel leerzaam, vooral omdat wij de geschiedenis van Amsterdam vanuit een christelijk perspectief te horen kregen.

Pastoraal bezoek vanuit Rome: Mrg. Gallagher in Amsterdam

Op zaterdagmiddag 1 juli jl. om 12.30 uur vierde aarts­bis­schop Mgr. Paul R. Gallagher een fees­te­lij­ke Heilige Mis in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam in con­ce­le­bra­tie met zijn secretaris Mgr. Luciano Alimandi, onze bisschop Mgr. J.W.M. Hendriks en de aanwe­zige pries­ters, zo’n 45 in totaal. Ook de se­mi­na­risten waren erbij en dien­den tijdens de H. Mis. 

De aarts­bis­schop Mgr. Paul R. Gallagher is se­cre­ta­ris voor de relaties met de Staten van paus Fran­cis­cus, m.a.w. minister van Buitenlandse Zaken. 

Na de H. Mis was er een gezellig samenzijn in het restaurant ‘De Kroonprins’.

Herdenking van de martelaren van Alkmaar

Op zondag 18 juni jl. hebben de seminaristen meegedaan aan de viering van de ‘herdenking van de martelaren van Alkmaar’ in de prachtige Sint Laurentius Kerk te Alkmaar. De viering werd door bisschop Mgr. J. Hendriks voorgegaan. Ook aanwezig was de burgemeester van Alkmaar A. Schouten, die een bijzondere toespraak hield aan het eind van de viering. Op deze bij­zon­dere dag werd stilgestaan bij de geweld­da­dige dood van zes Fran­cis­ca­nen uit het klooster bij de Paar­den­markt te Alkmaar: Daniel van Arendonk, was de overste (gardiaan) van het klooster, Cornelius van Diest, Joannes van Naar­den,  Ludovicus Voets en Adrianus van Gouda. Ze waren allemaal Fran­cis­ca­nen uit dat­zelfde klooster; zij werden in 1572 wreed vermoord in Enkhuizen. Iets later kwam de Fran­cis­caan Engelbertus Terborg aan de beurt, hij stierf de mar­tel­dood in Rans­dorp, toen hij op de vlucht was naar Am­ster­dam.
De twee wereldheren (zoals de pries­ters wor­den genoemd die niet bij een kloosterorde horen), de pastoor, Eylart van Waterlant en zijn kape­laan David Leen­dertsz, werden in Alkmaar op de Stenenbrug vermoord in het jaar 1573, 450 jaar gele­den.