Renovatie dakgoten

De dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk zijn oud, kwetsbaar en met kleine lekkages: een renovatie is onvermijdelijk. Het vervangen van de dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk zou ca. 39.000 euro kosten.

Voor deze werkzaamheden werd bij de verkoop van het gebouw “Onder de Kastanje” een bijdrage van 19.000 euro gereserveerd. Het seminarie heeft 5.000 euro van een Stichting voor dit doel gekregen. We missen nog ongeveer 11.000 euro.

Zoals gebruikelijk, bij allerlei niet-professionele werkzaamheden van het kloostergebouw, zullen de priesterstudenten ook hier een handje helpen.

Al enkele maanden geven wij aandacht aan de inzameling voor de werkzaamheden en deze is ondertussen goed op gang gekomen.

Financieel steunen is mogelijk door een bedrag over te maken naar REDEMPTORIS MATER – N. NIEDORP, rekeningnummer 52 RABO 0163 898758 (doel: renovatie dakgoten), of door contact met ons op te nemen.

Wist u overigens dat een schenking aftrekbaar is voor de belasting?

Wij rekenen op uw bijdrage.

Veel zegen

Zalig Pasen 2021

Beste vrienden van het seminarie,

Ondanks de vele onzekerheden en beperkingen is het leven van ons seminarie de laatste maanden in hoog tempo doorgegaan. Wij hebben de Kersttijd in Nederland doorgebracht en dat is voor iedereen een mooie ervaring geweest. De seminaristen zijn tijdens de vakantiedagen bij enkele priesters in hun pastorieën gaan logeren. In februari hebben wij ook een beetje van de “sneeuwpret” kunnen genieten!

Lees verder “Zalig Pasen 2021”

Ondanks de vele onzekerheden en beperkingen is het leven van ons seminarie de laatste maanden in hoog tempo doorgegaan. Wij hebben de Kersttijd in Nederland doorgebracht en dat is voor iedereen een mooie ervaring geweest. De seminaristen zijn tijdens de vakantiedagen bij enkele priesters in hun pastorieën gaan logeren. In februari hebben wij ook een beetje van de “sneeuwpret” kunnen genieten!

Lees verder “Zalig Pasen 2021”

Zalig kerstmis en Gezegende Nieuwjaar 2021!

Bedenken we hoe vaak de nacht ons leven omgeeft. Welnu, zelfs op die momenten laat God ons niet alleen, maar is Hij aanwezig om de beslissende vragen over de zin van ons bestaan te beantwoorden: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik nu geboren? Waarom bemin ik? Waarom lijd ik? Waarom zal ik sterven? Om deze vragen te beantwoorden, werd God mens. Zij nabijheid brengt licht in de duisternis, en verlicht hen die door de duisternis van het lijden gaan.

(Paus Franciscus, Apostolische brief Admirabile signum, n. 4).