Brief oktober 2020

Beste vrienden van het Seminarie,

Na de moeilijke maanden van de lockdown, kijkt de gemeenschap van het Seminarie met dankbaarheid terug op jullie hulp, steun en gebed. Alle seminaristen en priesters die ziek zijn geweest, zijn inmiddels goed hersteld. De zomermaanden hebben zelfs aan enkelen van ons de kans gegeven om op bezoek te gaan bij familie, wat in de afgelopen jaren bijna vanzelfsprekend is geweest. Dit jaar werd het integendeel als een enorme genade ervaren.

Lees verder “Brief oktober 2020”

Bezoek van Mgr. J.W.M. Hendriks, bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Op 31 augustus hadden wij het genoegen om onze Mgr. Hendriks te mogen ontvangen. Hij heeft met ieder afzonderlijk gesproken (‘scrutinium’) en ons bemoedigd op weg naar het priesterschap. Afsluitend hebben wij samen de eucharistie gevierd en van een lekkere maaltijd genoten.

Pelgrimstocht naar Limburg en België

Afgelopen maand zijn wij naar België – Banneux en Beauraing –afgereisd om de Moeder Gods te bedanken voor haar bescherming en bijstand tijdens de coronacrisis in het seminarie.

Wij hebben ook de prachtige basiliek van Sint Servatius te Maastricht bezocht waar hij begraven ligt en hebben om zijn voorspraak gebeden.