Op zondag 15 mei j.l. heeft Paus Franciscus naast 9 anderen Titus Brandsma heilig verklaard. De heilige Titus verzette zich moe­dig tegen de nazi-ideo­lo­gie en de rassenleer. Dat moest hij met de dood in het con­cen­tratie­kamp Dachau bekopen.  De seminaristen en rectoren samen met zo’n groep vijftig jongeren van de Neocatechumenale weg, grotendeels uit Alkmaar, hebben een pelgrimstocht georganiseerd om op het Sint Pietersplein aanwezig te zijn tijdens deze grote gebeurtenis voor de Kerk van Nederland.Tijdens deze reis hebben wij ook geprofiteerd om vele plaatsen in Rome te bezichtigen o.a. de San Giovanni in Laterano Kathedraal, het  Colosseum, de basiliek Sint Clemens en het Pantheon. Het was  voor iedereen een inspirerend bezoek aan Rome.