Beste vrienden van het seminarie,

Ondanks de vele onzekerheden en beperkingen is het leven van ons seminarie de laatste maanden in hoog tempo doorgegaan. Wij hebben de Kersttijd in Nederland doorgebracht en dat is voor iedereen een mooie ervaring geweest. De seminaristen zijn tijdens de vakantiedagen bij enkele priesters in hun pastorieën gaan logeren. In februari hebben wij ook een beetje van de “sneeuwpret” kunnen genieten!

Na de tentamenperiode zijn de lessen van het Instituut Sint-Willibrord online herstart, met de hoop dat wij binnenkort weer fysiek bij elkaar kunnen komen. In de maand februari is Mgr. Van den Hout (bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden) in Nieuwe Niedorp te gast geweest en van hem hebben wij toch enkele “fysieke” hoorcolleges kunnen ontvangen, met een online-uitzending voor de medestudenten van het Grootseminarie in Heiloo.

De groep zusters die ons helpt werd met een nieuwe vrijwilligster versterkt: zij heet Toñi en zij komt uit Murcia (Spanje). Beste Toñi, van harte welkom in Nederland!

Zoals afgesproken, gaan wij elke vierde zondag van de maand in de Kloosterkerk de eucharistie vieren, als onderdeel van het pastorale aanbod van het samenwerkingsverband “De Vijfhoek”. Sinds het gebouw van de Kloosterkerk nu eigendom is van de stichting van ons seminarie, gaan wij er ook aan klussen, en dit jaar, als wij weldoeners kunnen vinden, zullen wij met de dakgoten beginnen.

Pasen zal dit jaar heel anders zijn, met vele onzekerheden en beperkingen. Maar dat betekent niet  dat het op 4 april geen Pasen zal zijn. Pasen is niet “zomaar een viering” die niet door gaat; Pasen is a.h.w. een “kosmisch” gebeuren. Pasen valt immers ieder jaar op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De Joden vieren Pasen altijd thuis: het is voor hen een familiefeest, met een zeer uitgebreide avondmaaltijd waarbij zij herinneren hoe God het volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd en de Rode Zee voor hen heeft geopend. 

Ook als het pijnlijk is om Pasen niet op de gebruikelijke manier in alle kerken te mogen vieren, is er toch een ding dat zeker is: de Heer komt in de Paasnacht! Hij laat ons nooit in de steek, en ook dit jaar zal Hij Pasen met ons vieren, hoe dan ook! 

De Heer is waarlijk verrezen!

Sneeuwpop
College met Mgr. van den Hout