“In Galilea zullen zij Mij zien”

Tijdens het Paasoctaaf werd een bedevaart-conviventie in het Heilig Land, door het internationale team van de Neocatechumenale Weg (Kiko Argüello, pater Mario en Ascensión Romero) georganiseerd. Deze was voor alle priesters en diakens van de Redemptoris Mater seminaries in Europa bestemd. Samen met de vormers Luc en José Manuel, zijn we met een groep van 9 priesters en 2 diakens uit ons seminarie erheen geweest. In totaal waren wij met ongeveer 630 mensen, waarvan de meerderheid priesters.

Het was een zeer indrukwekkende ervaring. Aan de ene kant gaf ons veel vreugde zoveel tijd te mogen doorbrengen samen met zoveel broeders die hun leven aan de missie wijden, allereerst met Kiko, pater Mario en Ascensión. Samen met hen kregen wij de mogelijkheid om over de Neocatechumenale Weg vandaag en over onze eigen roeping in de aanwezigheid van de Heilige Geest te reflecteren. Aan de andere kant en zeker in overeenstemming met die ontmoeting, kregen wij de gelegenheid om enkele heilige plaatsen te bezoeken: de berg van de Zaligsprekingen, Cafarnaum, Nazareth, Tagba en Jeruzalem.

Eucharistieviering in Cafarnaum, woonplaats van de apostel Petrus en van Jezus tijdens zijn openbare prediking.

Eucharistieviering in de basiliek van de Aankondiging in Nazareth en gebed bij het huis van de heilige Maagd Maria.

Priesters en diakens van Nederland en Duitsland, samen met de itineranten-teams, in Tabga, waar Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen is verschenen en met hen at. Daar vroeg Jezus aan Petrus: “Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hoed mijn schapen!” (vgl. Joh 21).

Bezoeken in de heilige plaatsen in Jeruzalem: de basiliek van het Heilig Graf en de Cenakel.

Enkele van onze bij de conviventie aanwezige priesters en diakens, in Domus Galilaeae, het internationale centrum waar de meeste bijeenkomsten plaatsvonden. Daarnaast ook een foto van het internationale team van de Neocatechumenale Weg: v.r.n.l. pater Mario Pezzi, Kiko Argüello, Ascensión Romero; naast hen, priester Rino Rossi, rector van Domus Galilaeae.

Website van Domus Galilaeae:

http://wwww.domusgalilaeae.org/index.php/en/