Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer in Heiloo

Op maandag 8 april hebben wij samen met de seminaristen van het Grootseminarie in Heiloo en andere broeders en zusters, het hoogfeest gevierd van de Aankondiging van de Heer (ook wel Mariaboodschap genoemd). Het paste zeer mooi in de context van de aanwezigheid van de relieken van heilige Bernadette in het heiligdom OLV ter Nood. “Alsof Lourdes naar ons toe gekomen was”, zei rector Jeroen de Wit. De plechtige Eucharistieviering werd door de nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam voorgegaan. Daarbij waren ook meerdere priesters van het bisdom aanwezig. Na de Eucharistie hebben wij een mooie lichtprocessie door het park van het heiligdom gehouden, op de manier waarop het ook in Lourdes gebruikelijk is.