Nieuwe aanstelling en admissio in Heiloo

Afgelopen maandag 6 november en wel op de vooravond van het hoogfeest van Heilige Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie evenals van het Grootseminarie van ons bisdom, hebben de seminaristen Francis Ugochukwu Ashamole en Richard Numan een nieuwe stap gezet in de weg van de priestervorming. Mgr. J. Hendriks heeft Francis tot lector aangesteld en Richard officieel onder de kandidaten tot het priesterschap opgenomen (admissio ad ordines). Wij wensen hen veel zegen in het vervolg van hun opleiding.

Na afloop van de viering in de kloosterkapel, staan v.l.n.r.: seminaristen Melle en Antonio, rector Luc, seminarist Francis, Mgr. Jan Hendriks, seminarist Richard, rector Jeroen en seminaristen Jeroen en Niels.

Nieuwe lector en acolieten aangesteld

Op de eerste dag van Mei werden de seminaristen Stefan Doss en Eric Venneker tot acoliet aangesteld, terwijl Emil Serpa tot lector werd aangesteld. Op die manier zetten ze een nieuwe stap op de weg van de vorming tot priester. Zowel het lectoraat als het acolitaat zijn blijvende ministeria (diensten) die men uit de handen van de Kerk ontvangt om taken in de liturgie te vervullen. De lector is de officiële bedienaar voor het voorlezen uit de Schrift, terwijl bij de acoliet de dienst aan het altaar centraal staat. Stefan en Eric werden zo als het ware toegerust voor hun vertrek naar de missie op de plek waar ze vanaf het begin van dit schooljaar werkzaam zijn: Stefan in een pelgrimscentrum van de Neocatechumenale Weg in Israël en Eric in de missio ad gentes van Chemnitz, Duitsland. Wat betreft Emil, hij begint nu zijn laatste jaar theologie.