Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer in Heiloo

Op maandag 8 april hebben wij samen met de seminaristen van het Grootseminarie in Heiloo en andere broeders en zusters, het hoogfeest gevierd van de Aankondiging van de Heer (ook wel Mariaboodschap genoemd). Het paste zeer mooi in de context van de aanwezigheid van de relieken van heilige Bernadette in het heiligdom OLV ter Nood. “Alsof Lourdes naar ons toe gekomen was”, zei rector Jeroen de Wit. De plechtige Eucharistieviering werd door de nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam voorgegaan. Daarbij waren ook meerdere priesters van het bisdom aanwezig. Na de Eucharistie hebben wij een mooie lichtprocessie door het park van het heiligdom gehouden, op de manier waarop het ook in Lourdes gebruikelijk is.

Op bedevaart naar Spanje

Het is bij ons gebruikelijk om na Pasen, tijdens het Paasoctaaf, ergens naartoe op bedevaart te gaan. In de jaren na de coronapandemie was het niet altijd makkelijk om die traditie voort te zetten. We zijn daarom blij en dankbaar dat wij dit jaar die mogelijkheid weer hadden, om een op deze manier de Verrezen Heer tegemoet te gaan.

De bedevaart werd begeleid door de rector van het seminarie Redemptoris Mater van Luxembourg, de Spaanse David Rodríguez. Samen met de seminaristen uit de Redemptoris Mater seminaries van Namen-Brussel en van Luxembourg, zijn wij vertrokken naar Madrid, Cordoba en andere plaatsen in Andalusië. In Madrid hebben wij allereerst het graf van de Dienares Gods Carmen Hernández Barrera (1930-2016) en het ouderlijk huis van Kiko Argüello bezocht, de plaats namelijk waar hij op 8 december 1959 een intellectuele visioen kreeg van de heilige Maagd Maria, waarin zij hem de noodzakelijkheid meedeelde om christelijke gemeenschappen te vormen. De boodschap luidde: “Er moeten christelijke gemeenschappen gevormd worden, zoals de Heilige Familie van Nazareth, die in nederigheid, eenvoud en lof leven. De ander is Christus”. Kiko en Carmen ontmoetten elkaar jaren later en werden mede-initiatoren van de Neocatechumenale Weg.

Na het bezoek in Madrid vertrokken wij naar het Zuiden, naar Cordoba en omstreken. Daar hebben wij een bezoek gebracht aan heilige Johannes van Avila, de zogenoemde apostel van Andalusië. Het huis waar hij vele jaren woonde én zijn lichaam, bevinden zich in Montilla, een dorp vlakbij Cordoba. Een bezoek aan dat mooie juweel dat Cordoba is, met haar bijzondere kerken en haar geschiedenis, konden wij ook niet missen. De kathedraal-moskee van Cordoba is een volstrekt uniek gebouw. Op een Visigotische basiliek van de VI eeuw werd er na de Islamitische verovering een moskee gebouwd, die door de eeuwen heen tot de grootste moskee ter wereld gerekend werd. Na de Reconquista in 1236 werd het weer als een katholieke tempel ingewijd. Sindsdien zijn er in de kathedraal van Cordoba steeds nieuwe werken aangebracht, waardoor het tot een levende getuigenis is geworden van alle architectonische stijlen door de geschiedenis heen.

Gebed bij het graf van de Dienares Gods Carmen Hernández Barrera, in het seminarie Redemptoris Mater in Madrid.

Bezoeken en agape samen met broeders en zusters van de gemeenschappen in Cordoba.

Bij het huis en het graf van heilige Johannes van Avila, in Montilla.

“In Galilea zullen zij Mij zien”

Tijdens het Paasoctaaf werd een bedevaart-conviventie in het Heilig Land, door het internationale team van de Neocatechumenale Weg (Kiko Argüello, pater Mario en Ascensión Romero) georganiseerd. Deze was voor alle priesters en diakens van de Redemptoris Mater seminaries in Europa bestemd. Samen met de vormers Luc en José Manuel, zijn we met een groep van 9 priesters en 2 diakens uit ons seminarie erheen geweest. In totaal waren wij met ongeveer 630 mensen, waarvan de meerderheid priesters.

Het was een zeer indrukwekkende ervaring. Aan de ene kant gaf ons veel vreugde zoveel tijd te mogen doorbrengen samen met zoveel broeders die hun leven aan de missie wijden, allereerst met Kiko, pater Mario en Ascensión. Samen met hen kregen wij de mogelijkheid om over de Neocatechumenale Weg vandaag en over onze eigen roeping in de aanwezigheid van de Heilige Geest te reflecteren. Aan de andere kant en zeker in overeenstemming met die ontmoeting, kregen wij de gelegenheid om enkele heilige plaatsen te bezoeken: de berg van de Zaligsprekingen, Cafarnaum, Nazareth, Tagba en Jeruzalem.

Eucharistieviering in Cafarnaum, woonplaats van de apostel Petrus en van Jezus tijdens zijn openbare prediking.

Eucharistieviering in de basiliek van de Aankondiging in Nazareth en gebed bij het huis van de heilige Maagd Maria.

Priesters en diakens van Nederland en Duitsland, samen met de itineranten-teams, in Tabga, waar Jezus na zijn verrijzenis aan de leerlingen is verschenen en met hen at. Daar vroeg Jezus aan Petrus: “Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hoed mijn schapen!” (vgl. Joh 21).

Bezoeken in de heilige plaatsen in Jeruzalem: de basiliek van het Heilig Graf en de Cenakel.

Enkele van onze bij de conviventie aanwezige priesters en diakens, in Domus Galilaeae, het internationale centrum waar de meeste bijeenkomsten plaatsvonden. Daarnaast ook een foto van het internationale team van de Neocatechumenale Weg: v.r.n.l. pater Mario Pezzi, Kiko Argüello, Ascensión Romero; naast hen, priester Rino Rossi, rector van Domus Galilaeae.

Website van Domus Galilaeae:

http://wwww.domusgalilaeae.org/index.php/en/