Afscheid van vrijwilligster Aida Nasi uit Italië.

Na 27 jaar als vrijwilligster dienstbaar te zijn geweest  in de keuken van het Grootseminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp, heeft Aida afscheid moeten nemen wegens haar leeftijd (83). Zij is uit Italië afkomstig en keert na deze jaren terug naar haar stad. 

Het seminarie dankt haar hartelijk voor de liefdevolle dienst die zij aan ons heeft bewezen en wenst haar heel veel zegen en sterkte in haar nieuwe levensfase. 

Eucharistieviering met enkele missie gezinnen

Nieuwe priesterstudent uit Honduras

Dit jaar krijgen wij een nieuwe priesterstudent uit Honduras (eerste links op het foto). Wij hebben hem  deze zomer al een keer ontmoet tijdens een retraite in Italië waarbij hij naar Nederland werd uitgezonden. Na alle administratieve zaken omtrent zijn verblijfstitel is hij in december eindelijk klaar om  zijn intrek te nemen in het Grootseminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp. 

Heiligverklaring Titus Brandsma en 9 anderen

Op zondag 15 mei j.l. heeft Paus Franciscus naast 9 anderen Titus Brandsma heilig verklaard. De heilige Titus verzette zich moe­dig tegen de nazi-ideo­lo­gie en de rassenleer. Dat moest hij met de dood in het con­cen­tratie­kamp Dachau bekopen.  De seminaristen en rectoren samen met zo’n groep vijftig jongeren van de Neocatechumenale weg, grotendeels uit Alkmaar, hebben een pelgrimstocht georganiseerd om op het Sint Pietersplein aanwezig te zijn tijdens deze grote gebeurtenis voor de Kerk van Nederland.Tijdens deze reis hebben wij ook geprofiteerd om vele plaatsen in Rome te bezichtigen o.a. de San Giovanni in Laterano Kathedraal, het  Colosseum, de basiliek Sint Clemens en het Pantheon. Het was  voor iedereen een inspirerend bezoek aan Rome.