Baccalaureaatsexamen van Josué Enmanuel Mejiá Sanchez

Op woensdag 6 oktober heeft Josué Enmanuel Mejiá Sanchez het Baccalaureaatsexamen gedaan. Hij is hiervoor mooie geslaagd. Het Baccalaureaatsexamen is de afronding van de studie Theologie, een belangrijke onderdeel van de vorming voor het priesterschap.

Josué is nu voor enige jaren naar het zuiden van het land vertrokken waar hij in een parochie zijn “itinerantie” zal doen. Dit is een lange stageperiode voor de wijdingen. Wij wensen Josué hierbij veel zegen.

van links tot rechts: Josué Enmanuel Mejiá Sanchez, Dr. A.J.T. van den Hout, Dr. J.M. Tercero Simón, Dr. S.G.R. Marcantognini, Lic. J.C.J. de Wit.

Renovatie dakgoten

De dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk zijn oud, kwetsbaar en met kleine lekkages: een renovatie is onvermijdelijk. Het vervangen van de dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk zou ca. 39.000 euro kosten.

Voor deze werkzaamheden werd bij de verkoop van het gebouw “Onder de Kastanje” een bijdrage van 19.000 euro gereserveerd. Het seminarie heeft 5.000 euro van een Stichting voor dit doel gekregen. We missen nog ongeveer 11.000 euro.

Zoals gebruikelijk, bij allerlei niet-professionele werkzaamheden van het kloostergebouw, zullen de priesterstudenten ook hier een handje helpen.

Al enkele maanden geven wij aandacht aan de inzameling voor de werkzaamheden en deze is ondertussen goed op gang gekomen.

Financieel steunen is mogelijk door een bedrag over te maken naar REDEMPTORIS MATER – N. NIEDORP, rekeningnummer 52 RABO 0163 898758 (doel: renovatie dakgoten), of door contact met ons op te nemen.

Wist u overigens dat een schenking aftrekbaar is voor de belasting?

Wij rekenen op uw bijdrage.

Veel zegen

Aanstelling tot acoliet – Josué Enmanuel Mejía Sánchez

Op maandag 3 mei j.l. heeft Josué Enmanuel Mejía Sánchez de aanstelling tot Acoliet ontvangen uit handen van bisschop Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks. Deze aanstelling komt na de Admissio en het Lectoraat en is de laatste stap voor de diakenwijding. Hierdoor is hij op bijzondere wijze aan de dienst van de eucharistie verbonden. Door deze aanstelling is het mogelijk de communie uit te reiken en het Allerheiligste uit te stellen ter aanbidding.