Fase 1: Renovatie dakgoten

Al maanden geleden hebben wij vermeld dat de dakgoten en regenwaterafvoer van de kloosterkerk oud, kwetsbaar en met kleine lekkages waren en dat een renovatie onvermijdelijk bleek. Gedurende vele maanden gaven wij aandacht aan de inzameling  van financiële middelen voor de werkzaamheden en die is ondertussen goed op gang gekomen. Daarom is  het ons gelukt om met de werkzaamheden te  kunnen beginnen. 

Het renovatiewerk zal in drie fasen plaatsvinden. Wij kunnen met veel vreugde en dankbaarheid aankondigen dat de eerste fase van het werk al  is afgerond. 

Wij danken u hartelijk  voor uw bijdrage om deze renovatie mogelijk te maken.

Afscheid van vrijwilligster Aida Nasi uit Italië.

Na 27 jaar als vrijwilligster dienstbaar te zijn geweest  in de keuken van het Grootseminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp, heeft Aida afscheid moeten nemen wegens haar leeftijd (83). Zij is uit Italië afkomstig en keert na deze jaren terug naar haar stad. 

Het seminarie dankt haar hartelijk voor de liefdevolle dienst die zij aan ons heeft bewezen en wenst haar heel veel zegen en sterkte in haar nieuwe levensfase. 

Eucharistieviering met enkele missie gezinnen

Nieuwe priesterstudent uit Honduras

Dit jaar krijgen wij een nieuwe priesterstudent uit Honduras (eerste links op het foto). Wij hebben hem  deze zomer al een keer ontmoet tijdens een retraite in Italië waarbij hij naar Nederland werd uitgezonden. Na alle administratieve zaken omtrent zijn verblijfstitel is hij in december eindelijk klaar om  zijn intrek te nemen in het Grootseminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp.